Over Kwaliteit

Het Centraal Kwaliteitsregister is geregeld vanuit het KNGF. Kakelbont Kinderpraktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg. Wij werken volgens de richtlijnen van het KNGF en zijn toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie.

 

Kwaliteit

De kinderfysiotherapeuten die bij Kakelbont Kinderpraktijk werkzaam zijn alle geregistreerd onder de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze regelt onze titelbescherming met de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast zijn al onze kinderfysiotherapeuten ingeschreven in het KRF-NL (Kwaliteits-Register-Fysiotherapie-Nederland) van onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De kinderfysiotherapeuten bij Kakelbont Kinderpraktijk zijn alle lid van het KNGF en het NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie).
Het Kwaliteits-Register-Fysiotherapie is geregeld vanuit het KNGF. Wie aan alle kwaliteitseisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. De fysiotherapeut mag zich dan registerfysiotherapeut noemen. Er is een algemeen register voor fysiotherapeuten en er zijn registers voor specialisatie fysiotherapeuten, zoals kinderfysiotherapeuten. Elke 5 jaar wordt er gekeken of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan voor herregistratie.
 
Voor meer informatie over het KNGF en het NVFK kunt u de betreffende website bezoeken. Voor informatie over het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.Ook hebben onze therapeuten en de eventuele stagiaires een V.O.G. verklaring (verklaring omtrent gedrag)
 

PREM / klanttevredenheidsonderzoek

PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measurement en is de landelijke standaard om patiëntervaringen te meten. QDNA is het meetbureau wat voor ons de vragenlijsten uitzet. Deze vragenlijst gaat over de praktijk zelf, onderzoek en behandeling, maar ook benadering en informatie voorziening aan u als ouder, of aan uw kind zelf.
 
Wij moeten als praktijk voldoen aan een minimaal percentage uitgezette vragenlijsten per jaar om het jaar erop weer een contract bij de zorgverzekeraar te mogen tekenen. Daarnaast kunnen wij de resultaten uit de PREM gebruiken om onze praktijk, ons handelen en/of informatievoorziening te veranderen/ verbeteren.
 
De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor Kakelbont Kinderpraktijk , Fysiotherapie. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt. Uiteraard zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
U wordt via het mail-adres dat bij de intake nagevraagd is, en dus in het EPD ( elektronisch patiënten dossier) staat, na het beëindigen van de behandelperiode van uw kind benaderd om de online-enquête in te vullen. QDNA heeft op geen enkele manier inzicht in het behandeldossier van uw kind. Ze krijgen alleen het mail-adres door.

 

behandelruimte

Contracten met verzekeraars

Om de behandelingen van uw kind voor vergoeding in aanmerking te laten komen sluiten wij contracten af met deze zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij direct declareren bij de zorgverzekeraar en betaalt u geen eigen bijdrage voor de behandelingen die volgens uw polis worden vergoed. Verzekeraars stellen in toenemende mate eisen aan onze kwaliteit en leggen dit ook vast in onze contracten met hen. Om een contract met hen te kunnen afsluiten en behouden zijn wij dus gebonden aan bepaalde voorwaarden.

 

Bijzondere aandoeningen